Հեռախոս. 010 55 10 77
Էլեկտրոնային փոստ. alphasecurities@mail.ru
Մեր հասցենՄեր կոլեկտիվըԿապնվեք մեզ հետԹափուր աշխատատեղՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՀարգելի Հաճախորդներ

Մեր կոլեկտիվը

Լուսանկարներ արխիվից

Կարդալ...

ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻԶ ՍՊԸ-ն իր պոտենցիալ հաճախորդներին առաջարկում է պետական գանձապետական պարտատոմսերի առքուվաճառք տվյալ օրվա դրությամբ Ընկերության կողմից սահմանված գնանշումներով, ինչպես նաև հակադարձ ռեպո գործարքների իրականացում շուկայում գործող ռեպո տոկոսադրույքներով:

Կարդալ...

Հարգելի Հաճախորդներ

Խնդրում ենք նախապես ՀՀ տարածքում գործող որևէ բանկում բացել դրամային հաշիվ և դեպո հաշիվ արժեթղթերով գործարքներ կատարելու համար: Բանկերում հաշիվների բացման գործող սակագների վերաբերյալ տեղեկություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով www.banks.am

Կարդալ...

2020 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

I եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն
 Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/
 Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/
 Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/
 Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/
 Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)
 Ղեկավարության հայտարարություն
II եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն
 Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/
 Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/
 Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/
 Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/
 Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)
 Ղեկավարության հայտարարություն
III եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն
 Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/
 Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/
 Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/
 Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/
 Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)
 Ղեկավարության հայտարարություն
IV եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն
 Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/
 Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/
 Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/
 Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/
 Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)
 Ղեկավարության հայտարարություն
Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն
 Տարեկան հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /01/
 Տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռ /02/
 Տարեկան հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /03/
 Տարեկան հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /04/
 Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)
 Ղեկավարության հայտարարություն
 Ընկերության հավաստիացում
 Ընկերության 2020թ. ֆինանսական վերլուծություն
 Անկախ աուդիտորական եզրակացություն
Բաժնետերեր և ներդրողներ

Ընկերությունը հրապարակային տեղաբաշխում չի իրականացնում և չունի փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցներ:  Համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի 8/03 կանոնակարգի 25-րդ կետի չորրորդ ենթակետի, Ընկերությունը չի հրապարակում վերոհիշյալ կանոնակարգի 25-րդ կետում նշված Ընկերության…

Կարդալ ավելին
Կարգավորում

Հիմնական օրենքների, նորմատիվ իրավական այլ ակտերի ցանկը, որոնցով կարգավորում են Ընկերության կողմից ծառայությունների մատուցումը: Օրենքներ “Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք” “Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին” ՀՀ օրենք “Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ…

Կարդալ ավելին
Հաճախորդի իրավունքները

Հաճախորդի բողոք-պահանջների քննարկման գործընթացը կարգավորող կանոններ Ցանկացած անձ իրավունք ունի ստանալու “ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻԶ” ՍՊԸ-ի վերաբերյալ “Արժեթղթերի շուկայի մասին»” ՀՀ օրենքի 65-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունները: Ժամկետը` դիմումը ստանալուն հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա…

Կարդալ ավելին
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ

Հաշտարար` Փիրուզ Սարգսյան Հասցե` ք. Երևան, Մ. Խորենացու փողոց 15, “Էլիտ Պլազա” բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ Հեռ.` (374 10) 58 23 22, 58 23 21 Ֆաքս` (374 10) 58 24…

Կարդալ ավելին
Ընկերության մասին

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ  Ընկերության առաքելությունն է լինել բարձորակ միջնորդ Հայաստանի ֆինանսական շուկայում` անընդհատ բարելավելով մատուցվող ծառայությունների որակը և ընդլայնելով դրանց շրջանակը: Դա հնարավորություն կտա Ընկերությանն իր ուրույն տեղը գրավել ՀՀ…

Կարդալ ավելին